Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Good 2nd hand LLB Textbooks 4sale

Posted by HeidiBB7 
Announcements Last Post
Announcement : Programming Students at UNISA School of Computing 06/19/2019 02:01PM
Announcement SoC Curricula 09/30/2017 01:08PM
Announcement Demarcation or scoping of examinations and assessment 02/13/2017 07:59AM
Announcement School of Computing Short Learning Programmes 11/24/2014 08:37AM
Announcement Unisa contact information 07/28/2011 01:28PM
Good 2nd hand LLB Textbooks 4sale
February 03, 2012 07:52AM
1. Die Suid-Afrikaanse Personereg, Derde uitgawe, Heaton (R200)
2. Vonnisbundel oor die Suid Afrikaanse Personereg, Derde uitgawe, Heaton (R200)
3. Strafregvonnisbundel, Vierde Uitgawe, Juta (R200)
4. Strafreg, Vyde uitgawe, CRSnyman (LexisNexis, Butterworths) (R200)
5. Inleiding to Regspluralisme in Suid Afrika, Tweede uitgawe, Bekker Rautenbach Goolam (LexisNexis) (R200)
6. Afrikaanse Woordelys en Spelreels, Negende uitgawe, Pharos (R200)
Re: Good 2nd hand LLB Textbooks 4sale
February 15, 2012 04:14PM
hai ek stel belang om 1 en 2 by jou oor te koop.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login